(2023) Đề thi thử Ngữ Văn THPT Thái Phiên có đáp án

  • 305 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 2:

Trong đoạn trích, tác giả cho rằng nên dừng lại khi nào?

Xem đáp án
Trong đoạn trích, tác giả cho rằng nên dừng lại khi: không muốn đi hết con đường...

Câu 3:

Anh/Chị hiểu câu Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người như thế nào?

Xem đáp án

Học sinh có thể hiểu:

- Những khó khăn, thử thách đôi khi còn có giá trị hơn sự ấm áp, bình yên nhỏ bé.

- ... (Học sinh có thể trình bày khác miễn hợp lý)

Câu 4:

Anh/Chị có đồng tình với quan điểm của tác giả trong khổ cuối đoạn trích không? Vì sao?

Xem đáp án

- Học sinh có thể đồng tình hoặc không đồng tình, hoặc đồng tình một phần.

- Cần có lập luận thuyết phục.

Câu 5:

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc cần thiết phải sống cuộc đời của chính mình.

Xem đáp án

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc cần thiết phải sống cuộc đời của chính mình.

2,0

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp, móc xích hoặc song hành

0,25

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: việc cần thiết phải sống cuộc đời của chính mình.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận

Thí sinh lựa chọn các thao tác phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng cần phải làm rõ ý nghĩa của việc phải sống cuộc đời của chính mình.

Có thể theo hướng: Khi được sống cuộc đời của chính mình, mỗi người sẽ hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực, có động lực để vươn lên...; có khả năng cống hiến cho xã hội...

1,0

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu

0,25

e. Sáng tạo:

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận