(2023) Đề thi thử Sinh học Bộ GD và ĐT 2023 có đáp án

  • 3637 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trên một NST thường, khoảng cách giữa hai gen A và B là 34 cM. Theo lí thuyết, tần số hoán vị giữa hai gen này là

Xem đáp án

Phương pháp:

Hoán vị gen là hiện tượng đổi chỗ cho nhau của các gen tương ứng trên một cặp nhiễm sắc thể đồng dạng.

Sau khi hoán vị gen kết thúc, số giao tử và sự biến dị tổ hợp sẽ tăng lên.

Cách giải:

Trên một NST thường, khoảng cách giữa hai gen A và B là 34 cM. Theo lí thuyết, tần số hoán vị giữa hai gen này là 34%.

Chọn D.


Câu 2:

Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây thuộc dạng thể một?

Xem đáp án

Phương pháp:

Thể một 2n-1

Cách giải:

Hội chứng Tớ-nơ (hội chứng XO) là một hội chứng di truyền đặc trưng bởi người bệnh là nữ mà chỉ có 1 nhiễm sắc thể X (trong khi nữ bình thường có 2 nhiễm sắc thể giới tính X này). => 2n-1

Chọn A.


Câu 3:

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là

Xem đáp án

Phương pháp:

ADN là vật chất di truyền ở người và hầu hết các sinh vật khác trên trái đất.

Cách giải:

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là: Gen

Chọn D.


Câu 4:

Trong quần thể người, gen quy định nhóm máu A, B, AB và O có 3 alen là IA, IB, Io. Tần số alen IA là 0,3; tần số alen IB là 0,5. Theo lí thuyết, tần số alen Io

Xem đáp án

Phương pháp:

Tổng tần số alen IA, IB, IO bằng 1

Cách giải:

IA + IB + IO = 1 => 0,3 + 0,5 + IO = 1 => IO = 0,2

Chọn A

Câu 5:

Nhóm thực vật nào sau đây xảy ra quá trình hô hấp sáng?

Xem đáp án

Phương pháp:

Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ oxi và giải phóng khí ngoài ánh sáng.

Cách giải:

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật C3 trong điều kiện cường độ ánh sáng cao và cường độ quang hợp cao.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trang Thùy

M

7 tháng trước

Mây

1 tháng trước

Đcs Đông Dương

P

1 tháng trước

Phương Nam

H

3 tuần trước

Hoàng Tường Vi

Bình luận


Bình luận

Hoàng Bùi xuân
21:40 - 22/06/2023

vcl

Tuoi Nguyen
23:49 - 16/04/2024

1 d 2a