(2023) Đề thi thử Sinh học Trường THPT Nguyễn Trãi, Bắc Ninh có đáp án

  • 481 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cơ quan nào sau đây của cây bàng thực hiện chức năng hút nước từ đất?

Xem đáp án

Phương pháp:

Rễ là cơ quan thực hiện chức năng hút nước từ đất

Chọn C.


Câu 2:

Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

Xem đáp án

Phương pháp:

Trong thế giới động vật, có 6 loài nhai lại (trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai) có dạ dày 4 ngăn; các loài động vật còn lại có dạ dày 1 ngăn

Cách giải:

Bò có dạ dày 4 ngăn

Chọn C.


Câu 3:

Loại đơn phân tham gia cấu tạo nên ADN là

Xem đáp án

Phương pháp:

AND là đại phân tử hữu cơ, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân là các nucleotide

Cách giải:

Nucleotide là đơn phân cấu tạo nên ADN

Chọn B.


Câu 4:

Cơ thể \(\frac{{Ab}}{{aB}}\) giảm phân bình thường tạo giao tử Ab với tỉ lệ 36%. Tần số hoán vị gen là:

Xem đáp án

Phương pháp:

Gọi f là tần số hoán vị gen ( f £ 0,5 ), ta có:

- Tỉ lệ giao tử hoán vị: \(\frac{f}{2}\left( { \le 0,5} \right)\)

- Tỉ lệ giao tử liên kết: \(\frac{{1 - f}}{2}\left( { \ge 0,25} \right)\)

Cách giải:

- Ab là giao tử liên kết, ta có:

\(\frac{{1 - f}}{2}\)= 36% → f = 28%

Chọn C.


Câu 5:

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 11nm?

Xem đáp án

Phương pháp:

Hình ảnh dưới đây cho biết đường kính của các mức xoắn:

Media VietJack

Cách giải:

Sợi cơ bản có đường kính 11 nm

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận