30 đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2022 có lời giải (Đề số 1)

  • 36690 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ thùy. Phép lai nào sau đây không thu được đời F1 100% lá nguyên?

Xem đáp án

Để đời con không thu được 100% lá nguyên (có cả lá xẻ) thì 2 bên P phải mang và a. 

→ Aa x aa 

Chọn D


Câu 2:

Khi nói về đặc trưng di truyền của quần thể, phát biểu nào sau đây không chính xác?

Xem đáp án

Phát biểu sai về đặc trưng di truyền của quần thể là B, quần thể tự thụ phấn và giao phối cận huyết có thành phần kiểu gen phân hóa thành các dòng thuần, trong khi quần thể giao phối ngẫu nhiên thì có cả kiểu gen đồng hợp và dị hợp. 

Chọn B


Câu 3:

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên

Xem đáp án

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên phân hóa khả năng sống sót, khả năng sinh sản của những cá thể có kiểu gen khác nhau trong quần thể.

B sai, CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen.

C sai, CLTN làm thay đổi quần thể theo hướng xác định.

D sai, CLTN không làm xuất hiện alen mới.

Chọn A.


Câu 4:

Tính đặc hiệu của mã di truyền là

Xem đáp án

Tính đặc hiệu của mã di truyền là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin. 

Chọn B


Câu 5:

Nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã biểu hiện là sự liên kết giữa các nuclêôtit

Xem đáp án

Dịch mã có sự liên kết bổ sung giữa codon (trên mARN) với anticodon (trên tARN).

Nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã biểu hiện là sự liên kết giữa các nuclêôtit A liên kết với U; G liên kết với X.

Chọn A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

78%

0%

22%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Yến Nhi

3

2 năm trước

30-Trần Yến Nhi-12A4

2 năm trước

Nga

N

2 năm trước

Nguyễn Thanh

N

2 năm trước

Nguyễn Trang.

Nhiều câu sai đáp án
T

1 năm trước

Thi Van Anh Dinh

T

1 năm trước

Thị Ánh

1 năm trước

Shiraz ฅʕ•̫͡•ʔฅ

Mình làm xong nó hiện kết quả là 0/40 và chưa làm câu nào cả.
L

1 năm trước

Linh linh

Bình luận


Bình luận

Phạm Hưng
08:55 - 05/04/2022

Đề hay quá