Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Sinh Học có đáp án (Đề số 1)

  • 22383 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nguyên tố nào sau đây là thành phần cấu trúc của diệp lục?

Xem đáp án

Đáp án D

Nitơ là thành phần của diệp lục.


Câu 2:

Ở động vật có ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Tiêu hoá hoá học diễn ra ở miệng, ở dạ dày, ở ruột non nhưng chủ yếu diễn ra ở ruột non. Vì chỉ ở ruột non thì mới có đủ các loại enzim để tiêu hoá các loại chất hữu cơ có trong thức ăn.


Câu 3:

Gen được cấu tạo bởi loại đơn phân nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc của nhiễm sắc thể?

Xem đáp án

Đáp án D

Vì màng nhân thuộc cấu trúc của tế bào.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thu

Bình luận


Bình luận