(2023) Đề thi thử Ngữ Văn THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc Lần 3 có đáp án

  • 331 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 2:

Nhân vật tôi trong bài thơ bị xáo trộn bởi những bài ca nào? 

Xem đáp án

Phương pháp: Đọc, tìm ý. 

Cách giải: 

Nhân vật tôi trong đoạn trích bị xáo trộn bởi: tiếng khóc của con chim gẫy cánh, tiếng đau rên của ngôi nhà  đổ sập, con thuyền không về được bến bờ quen, tiếng mưa rơi trên ngọn cỏ yếu mềm.


Câu 3:

Anh/chị hiểu như thế nào về câu thơ “Hôm nay là mầm, mai sẽ thành cây"?

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

Cách giải: 

Học sinh tự trình bày theo quan điểm của bản thân, có lý giải phù hợp. 

Gợi ý: 

Câu thơ có thể được hiểu theo ý: Nếu hôm nay chúng ta có những suy nghĩ tích cực, gieo những hạt mầm tích  cực thì tương lai sẽ gặt hái được những thành quả tích cực. 


Câu 4:

Trình bày suy nghĩ của anh/chị về những lựa chọn của nhân vật tôi trong bài thơ.

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

Cách giải: 

Học sinh tự trình bày những suy nghĩ của mình về những lựa chon của nhân vật tôi trong đoạn trích, chú ý lý  giải hợp lí. 

Gợi ý: 

Nhân vật “tôi” chọn bài ca của nắng, của người gieo hạt của những niềm vui. Đó là những bài ca tích cực của  cuộc sống. Những bài ca ấy mang lại cho con người thái độ sống tích cực, tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa.


Câu 5:

Từ nội dung của đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn  (khoảng 200 chữ) trình bày ý kiến của mình về ý nghĩa của thái độ sống tích cực. 

Xem đáp án

Phương pháp: Vận dụng kiến thức đã học về cách làm một đoạn nghị luận xã hội.

Cách giải: 

* Xác định vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của thái độ sống tích cực. 

1. Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề 

2. Thân đoạn: Triển khai vấn đề 

- Thái độ sống tích cực là việc đối diện với cuộc sống bằng những suy nghĩ, hành động mang chiều hướng tốt.  Thái độ sống tích cực trái ngược với lối sống tiêu cực, đổ lỗi.

- Ý nghĩa của thái độ sống tích cực: 

+ Tháo độ sống tích cực khiến con người trở nên vui vẻ hơn, tự đó có điều kiện để tận hướng cuộc sống theo  đúng nghĩa của nó. 

+ Thái độ sống tích cực tạo ra những cơ hội mới, giúp con người tiến gần hơn với mục tiêu của mình. + Thái độ sống tích cực giúp con người nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. Từ đó tạo cơ hội giải quyết các  vấn đề theo cách nhanh hơn. 

+ Thái độ sống tích cực góp phần đưa xã hội phát triển tốt hơn. 

3. Kết đoạn: Bài học nhận thức và hành động 

- Đố lập với thái độ sống tích cực là thái độ số tiêu cực, đổ lỗi. Thái độ này sẽ khiến con người luôn chìm  trong sự đau khổ, không tìm được lối thoát. 

- Để có được thái độ sống tích cực con người phải tự tạo cho mình cách nhìn nhận vấn đề, tiếp xúc với những  thông tin mang tính chất tích cực, hạn chế tiếp xúc với nguồn năng lượng tiêu cực.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận