(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng (Lần 2) có đáp án

  • 885 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thực chất của quá trình điều hòa hoạt động gen là điều hòa

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về điều hòa hoạt động gen.

Cách giải:

Thực chất quá trình điều hòa hoạt động gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra.

Chọn A.


Câu 2:

Khi cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình là 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, tính trạng màu sắc hoa được chi phối bởi quy luật di truyền

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức đã học về các quy luật di truyền để giải bài tập.

Cách giải:

F1 có 16 tổ hợp giao tử = 4 x 4 → Tính trạng màu hoa do 2 cặp gen tương tác quy định.

Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 9 : 3 : 3 : 1 → Tương tác bổ sung.

Chọn D.


Câu 3:

Theo thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn với nhau được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi cho F1 lai phân tích thì đời con có tỉ lệ kiểu hình là

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức đã học về các quy luật di truyền để giải bài tập.

Cách giải:

F1cho toàn cây hạt vàng, trơn → Tính trạng hạt vàng, trơn là trội so với hạt xanh, nhăn.

Quy ước: A - hạt vàng >> a - hạt xanh

B - hạt trơn >> b - hạt nhăn

P: AABB x aabb → F1: 100% AaBb

F1 lai phân tích: AaBb x aabb

→ Fa: 1 vàng, trơn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

Chọn D.


Câu 4:

Ở cây phượng vĩ, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở

Xem đáp án

Ở hầu hết các loài thực vật, quá trình thoát hơi nước diễn ra tại lá.

Cách giải:

Ở cây phượng vĩ, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở lá.

Chọn B.9


Câu 5:

Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng NST trong tế bào?                             

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về các dạng đột biến số lượng NST.

Cách giải:

Loại đột biến không làm thay đổi số lượng NST trong tế bào là đột biến đảo đoạn NST.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận