Đề thi Ngữ văn THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 1)

  • 24302 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 1:

I. ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:  

Xã hội và đời sống đã có nhiều thay đổi thì dù ít dù nhiều nếp nhà có biến đổi cũng là lẽ đương nhiên.  Những, quan trọng nhất là hồn cốt của gia phong vẫn còn được giữ, có giá trị định hình, nuôi dưỡng nhân  cách của mỗi thành viển, đặc biệt là con cái. 

Nếp nhà là sự gắn bó giữa các thành viên, là những người trong gia đình phải biết yêu thương nhau,  nhường nhịn nhau, nhưng đùm bọc không có nghĩa là chấp nhận những việc làm sai trái của những người  trong gia đình mình. Bảo bọc nhau bằng cách là bảo ban giữ những điều tốt đẹp và để ứng xử với người trong  gia đình, với người ngoài xã hội. Nếp nhà mà giữ không lối thì đừng nói chuyện giữ cho xã hội tốt đẹp được.  Điều đáng nói, giữ nếp nhà là giữ những điều tốt đẹp, chứ không phải tự vun vén cho riêng gia đình mình. 

…. 

Cho nên, gia đình là cái mốc đầu tiên, gia đình rồi mới tới làng xã, với lời với trường rộng lớn hơn là xã  hội. Xã hội có tốt đẹp hay không thì phải xuất phát từ cái gốc quan trọng nhất là gia đình. Văn hóa gia đình mà không lo giữ thì xã hội cũng sẽ loạn. 

(Dẫn theo Tuổi trẻ oline ngày 25/02/2018) 

Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

Xem đáp án

Phương pháp: Vận dụng những phương thức biểu đạt đã học: Tự sự, nghị luận, biểu cảm, miêu tả, thuyết  minh, hành chính công vụ. 

Cách giải: 

Phương thức biểu đạt: Nghị luận. 


Câu 2:

Theo tác giả, nếp nhà là gì? 

Xem đáp án

Phương pháp: Đọc, tìm ý. 

Cách giải: 

Theo tác giả, “nếp nhà” là sự gắn bó giữa các thành viên, là những người trong gia đình phải biết yêu thương  nhau, nhường nhịn nhau, nhưng đùm bọc không có nghĩa là chấp nhận những việc làm sai trái của những  người trong gia đình mình. Bảo bọc nhau bằng cách là bảo ban giữ những điều tốt đẹp và để ứng xử với người  trong gia đình, với người ngoài xã hội.  


Câu 3:

Anh/Chị hiểu ý kiến: giữ nếp nhà là giữ những điều tốt đẹp, chứ không phải tự vun vén cho  riêng gia đình mình như thế nào? 

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

Cách giải: 

“Giữ nếp nhà là giữ những điều tốt đẹp, chứ không phải tự vun vén cho riêng gia đình mình”. Có thể hiểu ý  kiến như sau: 

- Nếp nhà không chỉ là sự yêu thương, nhường nhịn, bảo ban những điều tốt đẹp của những người trong gia  đình mà còn là cách ứng xử với xã hội. 

- Nếp nhà hình thành nhân cách của con người, giữ được nếp nhà là giữ được nhân cách của con người. Từ  nhân cách tốt đẹp ấy con người có thể đem ra ứng xử trong cuộc sống góp phần tạo nên văn minh cho xã hội.

- Vun vén riêng chỉ hành động mang tính ích kỉ chỉ biết thu nhặt những điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình  mà không chú tâm đến lợi ích của cộng đồng xã hội. 

-> Giữ nếp nhà là giữ những điều tốt đẹp, chứ không phải hành động mang tính ích kỉ chỉ biết thu nhặt những  điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình mà không chú tâm đến lợi ích của cộng đồng xã hội


Câu 4:

Anh/Chị có đồng tình với quan điểm: Xã hội có tốt đẹp hay không thì phải xuất phát từ cái gốc quan trọng nhất là gia đình không? Vì sao? 

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

Cách giải: 

Học sinh có thể đưa ra ý kiến riêng, quan điểm riêng và lý giải. 

Gợi ý: 

- Đồng tình. 

- Lý giải: Gia đình là tế bào của xã hội, giữ được văn hóa ứng xử trong gia đình thì xã hội mới trở nên tốt đẹp.


Câu 5:

II. LÀM VĂN 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về cách gìn giữ văn hóa gia đình trong xã hội hiện đại

Xem đáp án

Phương pháp: 

- Tìm hiểu đề, xác định rõ vấn đề cần nghị luận: Cách gìn giữ văn hóa gia đình trong xã hội hiện đại - Phân tích, lí giải, tổng hợp.  

Cách giải: 

* Yêu cầu: 

- Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn. 

- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

  1. Giới thiệu vấn đề 
  2. Giải thích 

- Văn hóa gia đình: Được hiểu là tất cả những yếu tố vật chất tinh thần đặc trưng cho một gia đình, được gia  đình đó chấp nhận, sử dụng và gìn giữ nó theo thời gian. Nó có thể là nếp sống, nếp sinh hoạt, cách cư xử,  nói năng,… 

- Giữ gìn văn hóa của gia đình là một vấn đề đáng được quan tâm hiện nay. 

  1. Bàn luận 

- Thực trạng vấn đề giữ gìn văn hóa gia đình hiện nay: 

+ Phần lớn các gia đình Việt vẫn giữ được truyền thống, văn hóa gia đình trong cách cư xử giữa người trong  gia đình với nhau và với người ngoài gia đình. 

+ Ở một số gia đình do chịu tác động từ sự phát triển mạnh của kinh tế thị trường, công nghệ thông tin, cuộc  sống bận rộn mà văn hóa gia đình đang đứng trên bờ vực bị bỏ quên khi con cái với cha mẹ có khoảng cách  rất lớn, lời ăn tiếng nói, cách nghĩ, cách sống thiên về đời sống thực dụng nhiều hơn.

 - Ý nghĩa của việc giữ gìn văn hóa gia đình: 

+ Tạo cho con người một nhân cách tốt đẹp, cách nghĩ, cách sống phù hợp, đúng đắn.

+ Tạo cho con người nề nếp góp phần vào một xã hội văn minh. 

- Cách giữ gìn văn hóa gia đình: 

+ Ngay từ nhỏ đã dạy trẻ những lời ăn tiếng nói, cách cư xử với người lớn tuổi không chỉ trong gia đình mà  còn đối với những người ngoài gia đình. 

+ Bản thân mỗi cha mẹ cần phải sống thật gương mẫu để con cái lấy đó àm tấm gương noi theo.

+ Thường xuyên quan tâm, rút gần lại khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình.

+ Chỉ ra những lỗi sai, không bao biện, che dấu những sai lầm. 

  1. Mở rộng vấn đề và liên hệ bản thân. 

- Tất cả các thành viên phải cùng nhau giữ gìn văn hóa nhưng không theo cách bắt ép, bạo lực.

- Giữ gìn văn hóa gia đình mình nhưng không được ngừng quá trình học hỏi tiếp thu, hội nhập với những nền  văn hóa tiếng bộ khác. 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đặng văn tiến
20:06 - 09/09/2021

Câu trả lời là nghị luận