Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 1 (Có đáp án ): Giới hạn của dãy số

  • 9243 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0?

Xem đáp án

- Cách 1:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

 

 

Đáp án C

- Cách 2 (phương pháp loại trừ): Từ các định lí ta thấy:

Các dãy ở phương án A,B đều bằng 0, do đó loại phương án A,B

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

 

 

Do đó loại phương án D. Chọn đáp án C


Câu 2:

Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

Xem đáp án

- Cách 1: Dãy (1/3)n có giới hạn 0 vì |q| < 1 thì limqn= 0. Đáp án là D

- Cách 2: Các dãy ở các phương án A,B,C đều có dạng limqn nhưng |q| > 1 nên không có giới hạn 0, do đó loại phương án A,B,C.

Chọn đáp án D


Câu 3:

lim((3-4n)/5n) có giá trị bằng:

Xem đáp án

- Cách 1: Chia tử và mẫu của phân tử cho n (n là luỹ thừa bậc cao nhất của n trong tử và mẫu của phân thức), ta được :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đáp án là D

- Cách 2: Sử dụng nhận xét:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

khi tính lim un ta thường chia tử và mẫu của phân thức cho nk (nklà luỹ thừa bậc cao nhất của n trong tử và mẫu của phân thức), từ đó được kết quả:

Nếu m < p thì lim un =0.

Nếu m =p thì lim un=am/bp

Nếu m > p thì lim un= +∞ nếu am.bp > 0; lim un= -∞ nếu am.bp < 0

Vì tử và mẫu của phân thức đã cho đều có bậc 1 nên kết quả

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

do đó chọn đáp án là D


Câu 4:

lim3n2-2n+14n4+2n+1 bằng

Xem đáp án

- Cách 1: Sử dụng nhận xét trên, vì bậc của tử thức nhỏ hơn bậc của mẫu thức nên kết quả :

Đáp án là A

- Cách 2: Chia tử và mẫu của phân thức cho n4(n4 là luỹ thừa bậc cao nhất

của n trong tử và mẫu của phân thức ta được

Đáp án A


Câu 5:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

 

Xem đáp án

- Cách 1: Sử dụng nhận xét trên, vì bậc của tử thức lớn hơn bậc của mẫu thức, hệ số luỹ thừa bậc cao nhất của n cả tử và mẫu là số dương nên kết quả :

Đáp án là B

- Cách 2: Chia tử và mẫu của phân thức cho n4(n4 là luỹ thừa bậc cao nhất của n trong tử và mẫu của phân thức) ta được:  

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

The E.N.D

tốt ạ

2 năm trước

Ybai Je

2 năm trước

Hồng Chiến

2

1 năm trước

22.Trần Nhật Minh

N

2 tháng trước

Ngân Phan

Bình luận


Bình luận

Nhat Anh Nguyễn
10:51 - 04/08/2020

đáp án câu 26 sai thầy cô ơi

N
22:45 - 08/01/2021

tại sao lại chọn A vậy thầy ?

Ảnh đính kèm

N
22:50 - 08/01/2021

em nhầm :)))) sao lại chọn đáp án B ạ ?

N
22:50 - 08/01/2021

em nhầm :)))) sao lại chọn đáp án B ạ ?

PhuDeep
21:36 - 08/01/2023

n chẵn thì bằng -1, n lẻ thì bằng 1 vậy thì làm gì có giới hạn