Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc có đáp án (Vận dụng)

  • 2755 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có cạnh SA = x, tất cả các cạnh còn lại đều bằng a. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng SA và SC.

Xem đáp án

Đáp án D

Theo giả thiết, ta có AB = BC = CD = DA = a nên ABCD là hình thoi cạnh a.

Gọi O = ACBD. Ta có ΔCBD = ΔSBD (c−c−c).

Suy ra hai đường trung tuyến tương ứng CO và SO bằng nhau.

Xét tam giác SAC, ta có SO = CO = AC.

Do đó tam giác SAC vuông tại S (tam giác có đường trung tuyến bằng nửa cạnh đáy).

Vậy SASC.


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Chọn khẳng định đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Trong không gian cho tam giác ABC. Tìm M sao cho giá trị của biểu thức P=MA2+MB2+MC2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận