Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

  • 7719 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y= 3 - 2cos2x lần lượt là:

Xem đáp án

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)


Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD ( AD// BC). Gọi M là trung điểm của CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SBM) và (SAC) là:

Xem đáp án

Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Trong (ABCD), gọi I là giao điểm của AC và BM

Khi đó: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Mà Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) .


Câu 4:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh của đường tròn (c):(x-1)2 + (y + 2)2 = 4 qua phép đối xứng trục Ox.

Xem đáp án

Chọn C

+ Đường tròn (C ): (x-1)2 + (y + 2)2 = 4 có tâm I( 1; -2), bán kính R = 2

+ Qua phép đối xứng trục Ox, biến tâm I (1; -2) thành tâm I’ (1; 2); bán kính R’ = R= 2.

Do đó. ảnh của đường tròn (C )qua phép đối xứng trục Ox là:

(C'): (x-1)2 + (y - 2)2 = 4


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Huyen Ngo

Bình luận


Bình luận

Hải Nguyễn Công
13:49 - 24/12/2020

câu 1 đề bài ghi là cos2x mà sao đáp án là (cosx)^2? thành ra chọn đáp án đúng là ymax=5, ymin=1 mà lại hiển thị sai

Đỗ Trung Nguyên
14:35 - 20/12/2021

đúng đúng , đề sai rõ ràng

Hải Nguyễn Công
14:01 - 24/12/2020

câu 11 đáp án đúng là C

7 Minh Hân 106
09:26 - 12/11/2022

câu 11 C ,chọn C nó ra A

43. Nguyễn Đinh Ý Vy 10A12 -Jocasta William
08:50 - 20/12/2022

nó có để là đáp án C á bạn

7 Minh Hân 106
09:34 - 12/11/2022

câu 14 cx lỗi nè

Sói Lucky
16:39 - 27/12/2022

cấu 12 ????