Trắc nghiệm Toán 11 Bài 2: Giới hạn dãy số có đáp án (Mới nhất)

  • 687 lượt thi

  • 105 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án
Chọn C.
Theo nội dung định lý.

Câu 2:

Giá trị của Media VietJack bằng:

Xem đáp án

Chọn A.

Với Media VietJack nhỏ tùy ý, ta chọn Media VietJack ta có Media VietJack nên có Media VietJack.


Câu 3:

Giá trị của Media VietJack Media VietJack bằng:

Xem đáp án

Chọn A.

Với a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn Media VietJack ta có Media VietJack nên có Media VietJack.


Câu 4:

Giá trị của Media VietJack bằng:

Xem đáp án

Chọn A.

Với a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn Media VietJack ta có Media VietJack nên có Media VietJack.


Câu 5:

Giá trị của Media VietJack bằng:

Xem đáp án

Chọn A.

Với mọi số dương M lớn tùy ý ta chọn Media VietJack

Ta có: Media VietJack.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận