Dạng 1: Quy tắc đếm có đáp án

  • 2759 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một người có 4 cái quần khác nhau, 6 cái áo khác nhau, 3 chiếc cà vạt khác nhau.

a) Để chọn một cái quần hoặc một cái áo hoặc một cái cà vạt thì số cách chọn là

Xem đáp án

Số cách chọn một cái quần là 5 cách.

Số cách chọn một cái áo là 6 cách.

Số cách chọn một cái cà vạt là 3 cách.

Theo quy tắc cộng ta có số cách chọn là:  (cách).

Chọn A.


Câu 2:

b) Số cách chọn một bộ gồm một quần, một áo và một cà vạt là

Xem đáp án

Số cách chọn một cái quần là 4 cách.

Số cách chọn một cái áo là 6 cách.

Số cách chọn một cái cà vạt là 3 cách.

Theo quy tắc nhân ta có số cách chọn là:  (cách).

Chọn B.


Câu 3:

Trên giá sách có 10 quyển sách Văn khác nhau, 8 quyển sách Toán khác nhau và 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai quyển sách khác môn?

Xem đáp án

Theo quy tắc nhân, ta có:

Có 10.8=80 cách chọn một quyển sách Văn và một quyển sách Toán khác nhau.

 10.6=60 cách chọn một quyển sách Văn và một quyển sách Tiếng Anh khác nhau.

 8.6=48 cách chọn một quyển sách Toán và một quyển sách Tiếng Anh khác nhau.

Theo quy tắc cộng ta có số cách chọn hai quyển sách khác môn là 80+60+48=188

 (cách).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận