Đề kiểm tra học kì 2 Chuyên đề toán 11: Kiểm tra 15 phút có đáp án (Đề 1)

  • 2084 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

Xem đáp án

Chọn B


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận