Đề thi Toán 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 4303 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

I-Trắc nghiệm:

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y=3-2cos2x lần lượt là:

Xem đáp án

Chọn A

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)


Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (AD// BC). Gọi M là trung điểm của CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SBM) và (SAC) là:

Xem đáp án

Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Trong (ABCD), gọi I là giao điểm của AC và BM

Khi đó: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Mà Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)


Câu 4:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh của đường tròn (C):(x-1)2+(y+2)2=4 qua phép đối xứng trục Ox.

Xem đáp án

Chọn C

+ Đường tròn (C):(x-1)2+(y+2)2=4 có tâm I( 1; -2), bán kính R = 2

+ Qua phép đối xứng trục Ox, biến tâm I (1; -2) thành tâm I’ (1; 2); bán kính R’ = R= 2.

Do đó. ảnh của đường tròn (C )qua phép đối xứng trục Ox là:

(C'):(x-1)2+(y-2)2=4


Câu 5:

Nghiệm của phương trình 2sin x + 1 = 0 là:

Xem đáp án

Chọn A


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đặng Kha

Bình luận


Bình luận