30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 26)

  • 23169 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại nào sau đây?

Xem đáp án

Hô hấp làm tiêu hao các chất hữu cơ được tích luỹ trong nông sản cho nên làm giảm chất lượng của nông sản. -> Đáp án C.

Đồng thời, hô hấp làm tăng nhiệt, tăng nồng độ Co2, tăng độ ẩm (do tạo ra nước) và làm giảm lượng O2.


Câu 2:

Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào sau đây?

Xem đáp án

Động vật đơn bào, cơ thể chỉ có 1 tế bào, do đó quá trình tiêu hoá diễn ra bên trong tế bào (gọi là tiêu hoá nội bào). -> Đáp án A


Câu 3:

Người ta phân chia sinh sản của thực vật thành các hình thức nào sau đây?

Xem đáp án

Sinh sản của thực vật được chia thành các hình thức: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Trong đó sinh sản vô tính được chia thành sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng. -> Đáp án A


Câu 4:

Thuỷ tức sinh sản vô tính theo hình thức nào sau đây?

Xem đáp án

Thuỷ tức sinh sản vô tính theo hình thức nẩy chồi.

Còn phân đôi xảy ra ở động vật đơn bào.

Phân mảnh gặp ở một số nhóm động vật bậc thấp như bọt biển, sứa, giun dẹp.

Tái sinh không phải là hình một hình thức sinh sản.

-> Đáp án B


Câu 5:

Trường hợp nào sau đây được gọi là đột biến gen?

Xem đáp án

Đáp án B vì A, C, D đều là đột biến NST


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận