30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 8)

  • 23173 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi nói về mức phản ứng, điều nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án : B

Giống thuần chủng là cơ thể có kiểu gen đồng hợp ( đồng hợp trội – đồng hợp lặn ) .

Các cơ thể đồng hợp có kiểu gen khác nhau thì có mức phản ứng khác nhau trước môi trường( mức phản ứng do kiểu gen quy định, đồng thời nó chịu ảnh hưởng từ cả môi trường)


Câu 4:

Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

Xem đáp án

Đáp án : D

Cá thể có kiểu gen AaBbddEe giảm phân  có thể tạo tối đa 2= 8 loại giao tử

1 tế bào sinh tinh   có kiểu gen AaBbddEe  giảm phân chỉ tạo ra 2 loại tinh trùng có kiểu gen khác nhau

3 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbddEe   giảm phân tạo tối đa 6 loại tinh trùng < 8


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận