30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 2)

  • 23124 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Bằng chứng nào sau đây KHÔNG phải là bằng chứng phân tử ?

Xem đáp án

Đáp án A

Cơ thể sinh vật được cấu tạo từ tế bào là bằng chứng tế bào học => A sai

B, C, D đều là bằng chứng phân tử


Câu 3:

Nhận định nào đúng về vai trò của nhân tố tiến hóa theo di truyền học hiện đại.

Xem đáp án

Đáp án B

A- Nội dung đúng nhưng do giao phối ngẫu nhiên không phỉa là nhân tố tiến hóa => A sai

Đột biến gen có thể làm giàu vốn gen, tăng đa dạng di truyền => C sai

Đột biến gen sang tạo ra alen mới nhưng di nhập gen không sang tạo mà chỉ góp phần đưa alen từ quần thể này sang quần thể khác => D sai


Câu 5:

AND của tinh tinh mức độ giống với AND của người là 97,6%. Giải thích nào sau đây là hợp lí nhất ?

Xem đáp án

Đáp án C

Người và tinh tinh có nguồn gốc chung từ vượn người => A sai, D sai

Người và tinh tinh tiến háo theo hướng phân li => B sai


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận