30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 13)

  • 23122 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Ở một loài sinh vật, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có alen là A và a. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội bằng hai lần tần số kiểu gen dị hợp

Xem đáp án

Đáp án D

Đặt tần số alen A là x

Vậy tần số alen a là 1 – x

Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội là x2

Tỉ lệ kiểu gen dị hợp là 2.x.(1 – x)

Theo bài ra, ta có : x2  =   2.2.x.(1 – x)

Giải ra, x = 0,8

Tần số alen A là 0,8

Tần số alen a là 0,2


Câu 3:

Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có độ ổn định cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án D

Quần xã có độ ổn định cao nhất là rừng mưa nhiệt đới

Vì ở rừng mưa nhiệt đới có mạng lưới thức ăn dày đặc, nguồn thức ăn dồi dào, phong phú, độ đa dạng loài trong quần xã  lớn hơn các quần xã khác .

Đáp án D


Câu 5:

Một gen có cấu trúc đầy đủ, nếu gen đó đứt ra và quay ngược 1800, sau đó gắn trở lại vào ADN khi đó quá trình  phiên mã?

Xem đáp án

Đáp án C

Do cấu trúc của gen vẫn còn nguyên vẹn nên ARN polimeraza vẫn nhận biết được vùng trình tự nu đặc hiệu ở vùng điều hòa để tiến hành phiên mã

Cả 2 mạch của ADN đều có thể sử dụng làm khuôn tổng hợp ARN được vì cả 2 mạch đều có chiều 3’ - 5’ chỉ là cách đọc mã trong không gian ngược nhau mà thôi


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận