30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 4)

  • 23177 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nhận định đúng về thể dị đa bội

Xem đáp án

           Đáp án : C

           Thể đa bội nói chung thường gặp ở thực vật ít gặp ở động vật

            Nó chứa các bộ NST lưỡng bội của các loài khác nhau

Nó có khả năng sinh sản hữu tính, khi giảm phân có hiện tượng tiếp hợp hình chữ thập


Câu 2:

   Nhận định đúng về thể tam bội (3n)

              (1) Cơ thể tam bội không có khả năng sinh sản hữu tính.

              (2) Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của thể tam bội, NST tồn tại thành từng bộ 3 chiếc có hình dạng, khích thước giống nhau.

              (3) Thể tam bội thường không có hạt nên có lợi cho cây lấy quả.

              (4) Thể tam bội có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là số lẻ.

              (5) Thể tam bội là thể đa bội lẻ.

             (6) Thể tam bội được tạo ra bằng giao phối cây tứ bội với cây lưỡng bội hoặc gây đột biến trong giảm phân ở một cây.

Số đáp án đúng là 

Xem đáp án

            Đáp án : D

           (1) Đúng. Cây tam bội khi giảm phân tạo giao tử mất cân bằng gen => giao tử chết => k sinh sản hữu tính

           (2) Đúng

            (3)  Đúng. Thể tam bội không tạo hạt do không  sinh sản hữu tính,ứng dụng tạo các loại quả không hạt, làm tăng kích thước quả

            ( dưa hấu không  hạt, cam không  hạt...)

            (4) Sai. Ví dụ loài có 2n=24 thì 3n = 36

            (5) Đúng

(6) Đúng. Giao tử 2n của cây 4n kết hợp giao tử n của cây 2n tạo cây 3n. Hoặc giao tử 2n của cây bị đột biến trong quá trình hình thành giao tử kết hợp giao tử n cây 2n bình thường tạo cây 3n


Câu 3:

Một thể đột biến số lượng NST có kiểu gen Aaa. Thể đột biến này thuộc dạng nào?

Xem đáp án

             Đáp án : A

Thể đột biến Aaa có thể là thể tam bội hoặc thể ba nhiễm


Câu 4:

Ở đậu Hà Lan 2n=14. Kết luận nào sau đây KHÔNG đúng?

Xem đáp án

           Đáp án : B

           Ta có 2n = 14 => n = 7 nên   thể 4 là 16 NST


Câu 5:

Trong quá trình phiên mã, tính theo chiều trượt của enzim ARN pôlimeraza thì mạch đơn của gen được dùng làm khuôn mẫu tổng hợp ARN là

Xem đáp án

            Đáp án : D

ARN luôn được tổng hợp theo chiều 5’ – 3’  nên mạch gốc để tổng hợp nó phải là mạch 3’ – 5’. Đây còn được gọi là mạch mã gốc của gen


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận