30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 28)

  • 23168 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sắc tố nào sau đây trực tiếp tham gia chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH?

Xem đáp án

Ở thực vật bậc cao, sắc tố quang hợp gồm có diệp lục a, diệp lục b, carôten và xanthôphyl. Cả 4 loại sắc tố này đều có chức năng hấp thụ ánh sáng nhưng đều truyền năng lượng hấp thụ được cho diệp lục a (vì chỉ có diệp lục a là trung tâm của phản ứng quang hóa). Diệp lục a (P700 và P680) làm nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng có trong ATP và NADPH

     → Đáp án A


Câu 2:

Nhóm động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

Xem đáp án

Động vật hô hấp bằng hệ thống ống khí có 2 nhóm:

- Côn trùng: hệ thống ống khí phân nhánh khắp cơ thể.

- Chim: hệ thống ống khí phân nhánh trong phổi.

Còn tôm, cua, trai hô hấp bằng mang; ruột khoang hô hấp bằng hệ thống ống khí.

 → Đáp án A


Câu 3:

Quá trình thụ tinh của thực vật có hoa diễn ra ở bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án

Quá trình thụ tinh của thực vật có hoa thực hiện nhờ ống phấn mang hai giao tử đực tới túi phôi:

+1 giao tử đực (n) x trứng (n) → hợp tử (2n)

+1 giao tử (n) x nhân cực (2n) → nội nhũ (3n)

Cả hai giao tử đều tham gia vào quá trình thụ tinh trong túi phôi.

→ Đáp án D.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận