30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 30)

  • 23166 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Loại mạch dẫn nào sau đây làm nhiệm vụ dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên lá?

Xem đáp án

Đáp án A

Nước và khoáng chất hòa tan được vận chuyển trong mạch gỗ (Dẫn truyền qua hệ xylem) chủ yếu từ rễ đến lá. Cấu tạo mạch gỗ gồm quản bào và mạch ống


Câu 2:

Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Tiêu hóa hóa học diễn ra ở miệng, ở dạ dày, ở ruột non nhưng chủ yếu diễn ra ở ruột non. Vì chỉ ở ruột non thì mới có đủ các loại enzim để tiêu hóa các loại chất hữu cơ có trong thức ăn


Câu 3:

Ở thực vật có hoa, hạt được hình thành từ bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Hạt của thực vật có hoa hình thành từ noãn sau thụ tinh. Hạt gồm: Vỏ hạt, phôi hạt và nội nhũ hoặc không có nội nhũ


Câu 4:

Sinh sản vô tính theo cách phân đôi thường gặp ở

Xem đáp án

Đáp án A

Phân đôi là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mẹ được tách đôi phát triển thành 2 cơ thể con. Hình thức này xảy ra ở động vật nguyên sinh


Câu 5:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án

Đáp án C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận