30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 18)

  • 23178 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Các chất hữu cơ trong cây chủ yếu được tạo nên từ chất nào sau đây?

Xem đáp án

Có khoảng 90 – 95% sản phẩm thu hoạch của cây lấy từ CO2 và H2O thông qua quang hợp: trong đó oxi trong nước được giải phóng ra ngoài không đi vào sản phẩm quang hợp. Như vậy, các chất hữu cơ trong cây chủ yếu được tạo nên từ CO2 và nước → Đáp án A


Câu 2:

Nhóm động vật nào sau đây có phương thức hô hấp bằng mang?

Xem đáp án

Chỉ có các loài động vật sống trong nước mới hô hấp bằng mang.

→ Đáp án A.

Cá chép ốc, tôm, cua là động vật sống trong nước nên hô hấp bằng mang.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loài sống trong nước đều hô hấp bằng mang. Các loài thú, bò sát, ếch nhái sống trong nước nhưng vẫn hô hấp bằng phổi. Ví dụ, cá heo là một loài thú và hô hấp bằng phổi


Câu 3:

Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào sau đây?

Xem đáp án

Loại bỏ các đáp án có hạt trần và hạt kín vì đây là 2 ngành sinh sản bằng hạt và sinh sản sinh dưỡng, mà không hình thành bào tử. → Đáp án B


Câu 4:

Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Phương án A và C sai là vì tái sinh không phải là sinh sản vô tính.

Phương án D sai là vì tiếp hợp không phải là sinh sản vô tính mà là sinh sản hữu tính


Câu 5:

Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi chiều dài của gen?

Xem đáp án

Đáp án C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận