30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 22)

  • 23119 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Những nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?

Xem đáp án

Đáp án C

Hệ tuần hoàn kép là hệ tuần hoàn có 2 vòng tuần hoàn. Hệ tuần hoàn kép gắn liền với việc tim thất có 2 ngăn. Trong các nhóm động vật thì chỉ có 4 lớp động vật bậc cao là lưỡng cư, bò sát, chim, thú có hệ tuần hoàn kép


Câu 3:

Khi nói về hình thức sinh sản sinh dưỡng ở các loài thực vật trong tự nhiên, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong hình thức sinh sản sinh dưỡng của khoai tây, cơ thể con được hình thành từ thân củ chứ không phải rễ củ


Câu 4:

Nhân bản vô tính là quá trình

Xem đáp án

Đáp án A

Nhân bản vô tính động vật phải được tiến hành dựa trên việc chuyển nhân của tế bào sinh dưỡng vào trứng đã mất nhân tạo ra tế bào chuyển nhân. Sau đó nuôi tế bào chuyển nhân trong môi trường đặc biệt để kích thích chúng phát triển thành phôi, phôi phát triển thành cơ thể


Câu 5:

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên

Xem đáp án

Đáp án D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận