30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 15)

  • 23117 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm

Xem đáp án

Đáp án D

Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm :

Vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc


Câu 2:

Yếu tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa ?

Xem đáp án

Đáp án A

Nhân tố tiếm hóa là các nhân tố là biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể

Yếu tố không phải là nhân tố tiến hóa là : giao phối ngẫu nhiên

Vì giao phối ngẫu nhiên có xu hướng duy trì cân bằng hệ gen, không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen nên nó không phải là nhân


Câu 3:

Loài người xuất hiện ở

Xem đáp án

Đáp án D

Loài người xuất hiện ở kỉ Đệ tứ


Câu 4:

Đột biến điểm là

Xem đáp án

Đáp án B

Đột biến điểm là đột biến gen liên quan đến một cặp nuclêôtit


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận