30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 9)

  • 23167 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Loại ARN nào mang bộ ba đối mã (anticodon) ?

Xem đáp án

Đáp án : A

ARN mang bộ ba đối mã là tARN . Bộ ba đối mã trên tARN sẽ khớp bổ sung với bộ ba mã hóa trên mARN


Câu 3:

Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ về

1. Chiều tổng hợp                                 

2. Các enzim tham gia                        

3. Thành phần tham gia

4. Số lượng các đơn vị nhân đôi            

5. Nguyên tắc nhân đôi

Các phương án đúng là

Xem đáp án

Đáp án : C

Sự nhân đôi của sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ về :

2. các enzym tham gia ( số lượng enzyme tham gia nhân đôi ở sinh vật nhân thực nhiều hơn rất nhiều so với ở sinh vật nhân sơ)

4. số lượng các đơn vị nhân đôi : số lượng đơn vị nhân đôi ADN ở NST nhân thực cũng nhiều hơn nhiều so với ở sinh vật nhân sơ


Câu 5:

Ở ngô, tính trạng màu sắc hạt do 2 gen không alen quy định. Cho ngô hạt trắng giao phấn với hạt trắng thu được F1 có 962 hạt trắng: 241 hạt vàng: 80 hạt đỏ. Theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng ở F1 đồng hợp tử về cả hai cặp gen trong tổng số hạt trắng ở F1 là

Xem đáp án

Đáp án : C

P: Trắng x Trắng

F1 : 962 trắng : 241 vàng : 80 đỏ ó 12 trắng : 3 vàng : 1 đỏ

F1 có 16 tổ hợp lai

=>  P cho 4 tổ hợp giao tử

=>  P : AaBb

=>  F1 : 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

Vậy A-B- = A-bb = trắng

aaB- = vàng

aabb =  đỏ

Vậy có B qui đinh tính trạng vàng trội hoàn toàn so với b qui định đỏ

A át chế trội B,b

A không át chế

Có trắng F1 : 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1AAbb : 2AABb

Trắng F1 đồng hợp là AABB , AAbb , chiếm tỉ lệ 212=16


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận