30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 23)

  • 23174 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đai caspari có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

- Đai Caspari là một tập hợp các hợp chất cấu tạo từ suberin và cả licnin bao quanh khoảng gian bào mỗi tế bào nội bì, tạo thành một vành đai xung quanh lớp nội bì, hoàn toàn không thấm nước và chất tan.

- Nước từ môi trường vận chuyển vào rễ theo con đường gian bào đến lớp nội bì này coi như kết thúc, dòng nước và khoáng phải chuyển sang con đường chất nguyên sinh mới vào được mạch gỗ. Nhờ đó, rễ ngăn được nước ở xylem mạch gỗ thẩm thấu ngược trở lại, đồng thời, cây có thể điều chỉnh lượng nước và chất hòa tan.

Đai caspari có vai trò nào sau đây? 	A. Cố định nitơ B. Vận chuyển nước (ảnh 1)


Câu 2:

Khi nói về tính hướng động của rễ cây, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Rễ cây vươn về phía lòng đất và tránh xa ánh sáng, nhờ vậy mà rễ hút được nhiều nước và ion khoáng để cung cấp cho cây


Câu 3:

Khi nói về điện thế nghỉ, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Điện thế nghỉ là điện thế ở trên bề mặt màng tế bào. Điện thế này tồn tại khi tế bào không bị kích thích. Điện thế nghỉ được hình thành do phía ngoài màng tích điện dương (dư ion Na+) và phía trong màng tích điện âm


Câu 4:

Loại mô phân sinh nào sau đây không có ở cây 1 lá mầm?

Xem đáp án

Đáp án A

Cây 1 lá mầm không có mô phân sinh bên nên không có sinh trưởng thứ cấp


Câu 5:

Loại đơn phân tham gia cấu tạo nên prôtêin là

Xem đáp án

Đáp án A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận