30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 16)

  • 23172 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điểm bù ánh sáng là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Ở nhóm động vật nào sau đây, hệ tuần hoàn không làm nhiệm vụ vận chuyển O2?

Xem đáp án

Đáp án B.

Nhóm côn trùng hô hấp bằng hệ thống ống khí, ống khí phân nhánh nhỏ tới tận các tế bào để trao đổi khí trực tiếp với các tế bào mà không thông qua hệ tuần hoàn


Câu 3:

Khi nói về quả của cây hạt kín, phát biểu nào sao đây sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì quả không hạt có thể được hình thành do có hiện tượng thụ phấn mà không có hiện tượng thụ tinh hoặc cũng có thể được hình thành do nguồn chất kích thích ngoại sinh như auxin hay giberelin


Câu 4:

Việc uống thuốc tránh thai có tác dụng

Xem đáp án

Đáp án B.

Thuốc tránh thai có chứa hoocmôn progesterone có tác dụng ức chế quá trình rụng trứng


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận