30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 3)

  • 23171 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho lai hai cây bí quả tròn với nhau, đời con thu được 272 cây bí quả tròn, 183 cây bí quả bầu dục và 31 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật

Xem đáp án

Đáp án : C

P: tròn x tròn

F1 : 272 tròn : 183 bầu : 31 dài

<=> 8,77 tròn : 5,90 bầu : 1 dài

<=> 9 tròn : 6 bầu : 1 dài

F1 có 16 tổ hợp lai = 4 x 4

=>  P  mỗi bên cho 4 tổ hợp giao tử

=>  P: AaBb

=>  F1 : 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

Vậy A-B- =  tròn

         A-bb = aaB- = bầu

         aabb = dài

Vậy tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung


Câu 2:

Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự các gen là ABCDEFGH bị đột biến thành NST có trình tự các đoạn như sau: HGABCDEF. Dạng đột biến đó là

Xem đáp án

Đáp án : A

Nhận thấy đoạn NST cuối GH bị đảo ngược lại thành HG rồi gắn vào đầu NST

Đây là đột biến dạng đảo đoạn

Đảo đoạn là 1 đoạn NST đứt ra, đảo ngược 180 độ rồi được gắn lại

Đáp án A

C và D sai vì chuyển đoạn tương hỗ và chuyển đoạn không tương hỗ là chuyển đoạn giữa 2 NST


Câu 3:

Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit(mARN)được tổng hợp theo chiều nào?

Xem đáp án

Đáp án : A

Phân tử mARN polimerase trượt trên mạch mã gốc 3’ – 5’ nên sẽ tổng hợp ra chuỗi polinucleotit có chiều 5’ – 3’


Câu 4:

Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự

Xem đáp án

Đáp án : B

Operon Lac của vi khuẩn E.Coli có trật tự : vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)

Gen điều hòa R không nằm trong Operon Lac

Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự (ảnh 1)


Câu 5:

Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỷ lệ A/G = 2/3 gen này bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit do đó giảm đi 3 liên kết hidrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là 

Xem đáp án

Đáp án : C

Gen có 3000 nu = A+T+G+X = 2A + 2G ( do A = T và G = X)

Mà A/G = 2/3

Vậy A = T = 600

        G = X = 900

Gen đột biến mất 1 cặp nu nên giảm đi 3 liên kết H

=>  Gen đột biến mất đi cặp nu G-X

=>  Số lượng từng loại nu mới là

A = T = 600

G = X = 899


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận