30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 27)

  • 23180 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ gồm các chất nào sau đây?

Xem đáp án

Mạch gỗ là dòng vận chuyển các chất từ rễ lên thân, cành, lá. Vì vậy thành phần chủ yếu là nước và ion khoáng; ngoài ra có một số chất hữu cơ được tổng hợp từ rễ.

¦ Đáp án D.


Câu 2:

So với tính cảm ứng ở động vật thì biểu hiện của tính cảm ứng ở thực vật là những phản ứng

Xem đáp án

Đáp án D.

Nguyên nhân là vì biểu hiện của cảm ứng ở thực vật thường gắn với sự sinh trưởng của cây hoặc các vận động chất nguyên sinh với tốc độ thực hiện chậm nên khó nhận thấy hơn các cảm ứng của động vật


Câu 3:

Trong cấu tạo của xináp hóa học, các thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở vị trí nào sau đây của xináp?

Xem đáp án

Xináp hóa học có cấu trúc gồm:

+ Chùy xináp có bóng chứa chất trung gian hóa học.

+ Màng trước.

+ Khe xináp.

+ Màng sau có thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học.

¦ Đáp án A.


Câu 4:

Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường là ví dụ về quan hệ

Xem đáp án

Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường là ví dụ về quan hệ ức chế cảm nhiễm. ¦ Đáp án D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận