30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 24)

  • 23165 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong các biểu hiện sau đây, biểu hiện nào thuộc về triệu chứng thiếu
nguyên tố đồng (Cu) của cây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Hệ đệm bicacbônat (NaHCO3/ Na2CO3) có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Hệ đệm bicacbônat là hệ đệm doNaHCO3/ Na2CO3 thực hiện. Hệ đệm này
thực hiện đệm ion HCO3- và ion H+ ở phổi. Hệ đệm này sẽ điều chỉnh độ pH
cùa máu ở mức ổn định là vì

      - Khi dư H+ (độ pH thấp) thì Na2CO3 sẽ phản ứng với H+ đế tạo thành NaHCO3 làm giảm nồng độ H trong máu (tăng độ pH).

      - Khi thiếu H+ (độ pH cao) thì NaHCo3 sẽ phân li đế giải phóng H+ làm tăng nồng độ H+ trong máu (giảm độ pH).

          Đáp án C


Câu 3:

Thụ tinh ở thực vật có hoa là

Xem đáp án

Thụ tinh: là quá trình hợp nhất nhân của giao tử đực với nhân của tế bào trứng tạo thành hợp tử khởi đầu cho cơ thể mới.

      Ở thực vật có hoa có hiện tượng thụ tinh kép: cả 2 tinh tử (2 giao tử đực) đều được thụ tinh

      - 1 tinh tử (n) + noãn (n) -> hợp tử (2n).

      - 1 tinh tử (n) + nhân cực (2n) -> nhân tam bội.

      Đáp án A chưa chính xác vì thụ tinh là quá trình hợp nhất nhân cùa giao tử đực
với nhân của tế bào trứng chứ không chỉ két hơp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của
hai giao tử đực và cái.

      Đáp án C sai vì sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân của nhân cực trong túi phôi tạo thành nhân tam bội chứ không phải hợp tử.

      Đáp án D sai vì trong quá trình thụ tinh hai tinh tử được kết hợp với trứng và nhân cực trong túi phôi.

          Đáp án B


Câu 4:

Sinh sản vô tính theo hình thức phân mảnh thường gặp ở những nhóm
động vật nào sau đây?

Xem đáp án

Ở động vật sinh sản vô tính bằng phân mảnh chỉ gặp ở một số nhóm động vật bậc thấp như bọt biển, ruột khoang, giun dẹp. Còn mối, kiến, châu chấu là các động vật sinh sản hữu tính.-> Đáp án A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận