30 Bộ đề thi thử THPTQG Sinh học cực hay có lời giải (Đề số 12)

  • 23170 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đơn phân cấu tạo nên ADN là

Xem đáp án

Đáp án : A

Đơn phân cấu tạo nên ADN là nucleotit

Đáp án A

B sai vì ribonucleotit là đơn phân cấu tạo nên ARN

C sai vì acid amin là đơn phân cấu tạo nên chuỗi polipeptit

D sai vì nucleoxom được coi là đơn vị cấu tạo nên NST


Câu 3:

Liên kết giữa các đơn phân trong phân tử Protein là

Xem đáp án

Đáp án : B

Các đơn phân trong phân tử protein là acid amin. Liên kết giữa các acid amin ở cạnh nhau là bằng liên kết petit


Câu 4:

Một phân tử mARN của sinh vật nhân sơ có chiều dài 0,51µm, với tỉ lệ các loại nuclêôtit ađênin, guanin, xitôzin lần lượt là 10%, 20%, 20%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một phân tử ADN có chiều dài tương đương. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp trên là

Xem đáp án

Đáp án : D

Phân tử mARN dài 0,51 µm = 5100 Ao

ð              Phân tử mARN có tổng số nu là 5100 : 3,4 = 1500

ð              Tỉ lệ A : G : X  lần lượt là 10 : 20 : 20 => U = 50%

Tỉ lê A : G : X : U = 10 : 20 : 20 : 50

ð              Vậy A = 150 , G = 300, X = 300, U = 750

Do từ phân tử mARN tổng hợp phân tử ADN cần tổng hợp cả 2 mạch cho phân tử ADN , theo nguyên tắc bổ sung nên :

A = T (trên ADN) = A+U (trên mARN) = 900

G = X (trên ADN) = G+X (trên mARN) = 600


Câu 5:

Đột biến nhiễm sắc thể là

Xem đáp án

Đáp án : D

Đột biến nhiễm sắc thể là biến đổi về số lượng và cấu trúc nhiễm sắc thể

Đột biến cấu trúc NST là những tahy đổi trong cấu trúc của NST

Biến đổi về số lượng NST gồm đột biến lệch bội ( biến đổi 1 hoặc 1 vài cặp NST) và đội biến đa bội ( bộ  NST tăng theo bội số n hoặc 2n)


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nguyễn Xuân Ann

Bình luận


Bình luận