Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 6

  • 28358 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

“Remember to phone me when you arrive at the airport, _______?”

Xem đáp án

Đáp án B.

Tạm dịch: Nhớ gọi cho tôi khi bạn đến sân bay nhé, được không?

Trong câu hỏi đuôi, mệnh đề chính là lời yêu cầu thì phần lấy đuôi là “will you?”


Câu 2:

We should participate in Tree-Planting Campaigns _______ our city greener, fresher.

Xem đáp án

Đáp án C.

- organize to do sth: tổ chức, sắp xếp làm việc gì đó

Câu ở dạng đầy đủ phải là: “We should participate in in Tree-Planting Campaigns which/that are organized to make our city greener, fresher.

→ rút gọn mệnh đề quan hệ thành “… Tree-Planting Campaigns organized to make …”.


Câu 3:

Certificates provide proof of your _______.

Xem đáp án

Đáp án A.

Tạm dịch: Giấy chứng nhận cung cấp bằng chứng về trình độ của bạn.

- your qualifications: chuyên môn, khả năng, trình độ của bạn.


Câu 4:

She passed me on the street without speaking. She _______ me.

Xem đáp án

Đáp án B.

Tạm dịch: Cô ấy đi ngang qua tôi trên đường phố mà không nói câu gì. Cô ấy không thể nào là không nhìn thấy tôi.

Can’t + have + PP: trong câu dùng để bày tỏ một sự ngạc nhiên hoặc không tin vào việc cô ấy đi qua trước mặt mình mà lại không nhìn thấy mình, không chào hỏi. Ngoài ra Can’t + have + PP còn dùng để chỉ một sự việc gần như chắc chắn không thể xảy ra. Ex: Last night, Mary can’t have gone out with John because she had to prepare for her coming exam: Tối qua, Mary chắc chắn không thể đi chơi với John được vì cô ấy phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.


Câu 5:

Onion crisis is _______ to arise in India. This demand-supply imbalance has resulted from the government’s inability to preserve the crop for non-harvesting seasons.

Xem đáp án

Đáp án D.

- to be bound to do sth: chắc chắn làm cái gì

Tạm dịch: Khủng hoảng hành tây chắc chắn xảy ra ở Ấn Độ. Sự mất cân bằng cung-cầu này là do chính phủ không có khả năng bảo quản hành để dùng trong những lúc không phải chính vụ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận