Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 19

  • 30099 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The soccer team knew they lost the match. They soon started to blame each other.

Xem đáp án

D

Đội bóng biết họ thua trận đấu. Họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

Cấu trúc: Hardly had +S+ Ved/V3 when S+ Ved/V2: ngay sau khi…thì


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

Lucy always reminds me of my youngest sister.

Xem đáp án

C

Lucy luôn gợi cho tôi nhớ về em gái nhỏ. = Bất cứ lúc nào nhìn thấy Lucy tôi cũng nghĩ ngay

đến em gái nhỏ của mình.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

They had such a fierce dog that nobody would visit them.

Xem đáp án

A

Họ có chú chó hung dữ đến nỗi mà không ai dám đến nhà họ chơi.

Cấu trúc: S+ V+ such + cụm dnah từ  that S+ V = So + adj + be + S+ that S+ V: quá…đến nỗi mà


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

They are my two sisters. They aren’t teachers like me.

Xem đáp án

B

Họ là hai chị gái của tôi. Họ không làm giáo viên giống như tôi.= Họ là hai người chị gái của tôi, không ai trong số họ làm giáo viên giống như tôi.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

“Why don’t you participate in the volunteer work in summer?" said Sophie.

Xem đáp án

A

Sophie nói: “ Tại sao bạn không tham gia vào công tác tình nguyện mùa hè này nhỉ?” = Sophie đề nghị tôi tham gia vào công tác tình nguyện mùa hè này.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

6 tháng trước

Phuong Anh

H

4 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận