Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 34

  • 28483 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

We arrived at airport. We realized our passports were still at home

Xem đáp án

D

Cấu trúc đảo ngữ “Not until”: Not until + clause/adv of time + auxiliary + S + V/

Tạm dịch:

“Chúng tôi đã đến sân bay. Chúng tôi nhận ra rằng hộ chiếu của mình vẫn đang ở nhà.”

D. Chỉ khi đến sân bay chúng tôi mới nhận ra rằng hộ chiếu của mình đang ở nhà.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

You have just passed your exam. This makes your parents happy

Xem đáp án

D

Tạm dịch:

“Bạn đã vượt qua kì thi. Điều đó làm cha mẹ bạn vui.”

D. Việc bạn vượt qua kì thi làm cha mẹ bạn vui.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The employee's claim of being out with the flu did not seem very plausible because he returned from sick leave with a deep tan.

Xem đáp án

D

A. tactful (adj): khéo léo

B. vulnerable (adj): dễ bị tổn thương

C. inattentive (adj): không chú ý

D. unreasonable (adj): không chính đáng >< plausible (adj): khả thi

Tạm dịch: Lí do xin nghỉ do cúm của nhân viên ấy có vẻ không khả thi lắm vì cậu ta quay trở lại làm việc với một làn da nâu.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

TEFL.com is a website which offers a job research facility to assist qualified students in finding work.

Xem đáp án

D

A. help (v): giúp đỡ

B. aid (v): hỗ trợ

C. support (v): hỗ trợ

D. hinder (v): cản trở >< assist (v): hỗ trợ

Tạm dịch: TEFL.com là trang web cung cấp công cụ tìm kiếm công việc cho những sinh viên.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Linda is thanking Daniel for his birthday present.

Linda: "Thanks for the book. I've been looking it for months."

Daniel: "__________ "

Xem đáp án

A

Tạm dịch:

Linda cảm ơn Daniel vì món quà sinh nhật anh tặng cô.

Linda: “Cảm ơn vì cuốn sách nhé. Mình đã tìm nó suốt mấy tháng nay.”

Daniel: “A. Mình rất vui vì bạn thích nó.”


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận