Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 21

  • 28360 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

D. police /pə'liːs/ có trọng âm ở vần thứ hai, còn 3 từ kia là ở vần thứ nhất. Nếu không hiểu kí hiệu phiên âm, xem http://bit.ly/phienamquocte. Rất quan trọng!


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

B. happiness có trọng âm ở vần thứ nhất, còn 3 từ kia là ở vần thứ hai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận