Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc với nhau có đáp án

  • 3325 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa hai đường thẳng AC và C’D’ bằng:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

Vì CD // C’D’ nên góc  giữa AC và C’D’ bằng góc giữa AC và CD  và  bằng ACD^

Vì ABCD là hình vuông nên tam giác ACD vuông cân tại D

ACD^=450

Đáp án B


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

phương án A và B sai vì hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.

Phương án C đúng vì hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì phương của chúng song song với nhau.

Phương án D sai vì hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì có thể song song hoặc trùng nhau.

Đáp án C


Câu 4:

Cho tứ diện ABCD có tam giác  ABC và ACD  là tam giác đều .

Gọi M, N , P lần lượt là trung điểm của BC;  BD và AB. Tính góc giữa hai đường thẳng DM và MN ?

Xem đáp án

Xét tam   giác ABC có MP là đường trung bình nên MP// AC.  (1)

Xét tam   giác BCD có MN là đường trung bình nên MN// CD   (2)

Từ (1) và (2) suy ra: (MP; MN) = (AC; CD) = ACD^= 600

Chọn  B.


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là  hình bình hành và tam giác SAD vuông cân tại A. Xác định góc giữa hai đường thẳng SD và BC

Xem đáp án

Vì đáy ABCD là hình bình hành nên AD// BC

Khi đó; ( SD;  BC) = ( SD; AD)=   SDA^  (1) 

Vì tam giác SAD là tam giác vuông cân tại A nên  ADS^ =  450  (2)

 Vậy góc giữa hai đường thẳng SD và BC là 450


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hàn Băng Dương

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Phuong Nguyen
07:20 - 19/12/2021

MD va MN