Trắc nghiệm Toán 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc có đáp án (Mới nhất)

  • 1560 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

Xem đáp án
Chọn B

Câu 3:

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông và có một cạnh bên vuông góc với đáy. Xét bốn mặt phẳng chứa bốn mặt bên và mặt phẳng chứa mặt đáy. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án
Chọn C

Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án
Chọn D

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận