Trắc nghiệm Giới hạn của hàm số có đáp án (phần 2)

  • 3014 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm limx2x33x2+4

Xem đáp án

Chọn A

limx2x33x2+4=  233.22+4=  83.4+4=0


Câu 2:

Tìm limx33x24x6

Xem đáp án

Chọn C 

limx33x24x6=3.32436=233


Câu 3:

Tìm limx1x3+3x+12

Xem đáp án

Chọn D

limx1x3+3x+12=  13+3.1+12=  4


Câu 4:

tìm limx3(x3)x2+3x

Xem đáp án

Chọn A

limx3(x3)x2+3x=  (33).32+3.3=  0.18=0


Câu 5:

Giá trị đúng của limx+x4+7x4+1

Xem đáp án

Chọn B

limx+x4+7x4+1=limx+1+7x41+1x4=1+01+0=1


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Xuân Huy

Bình luận


Bình luận