Dạng 4: Xác định thiết diện chứa một đường thẳng và vuông góc với một mặt phẳng có đáp án

  • 1574 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông, SAABCD. Gọi α là mặt phẳng chứa AB và vuông góc với (SCD), α cắt chóp S.ABCD theo thiết diện là hình gì?

Xem đáp án

Chọn B

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc mp ABCD. Gọi anpha là mặt phẳng chứa AB và vuông góc với (SCD),  (ảnh 1)

Dựng AHCD

Ta có Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc mp ABCD. Gọi anpha là mặt phẳng chứa AB và vuông góc với (SCD),  (ảnh 2)

Suy ra CDAHAHSCD suy ra AHα

Do đó αAHB

α//CD nên  Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc mp ABCD. Gọi anpha là mặt phẳng chứa AB và vuông góc với (SCD),  (ảnh 3)

Từ đó thiết diện là hình thang ABKH

Mặt khác AB(SAD) nên ABAH

Vậy thiết diện là hình thang vuông tại A và H


Câu 3:

Cho hai mặt phẳng vuông góc (P) và (Q) có giao tuyến . Lấy A, B cùng thuộc và lấy C trên (P), D trên (Q) sao cho Cho hai mặt phẳng vuông góc (P) và (Q) có giao tuyến debta. Lấy A, B cùng thuộc denta và lấy C trên (P), D trên (Q) sao cho AC vuông góc AB, BD vuông góc AB (ảnh 1) và AB = AC = BD = a. Diện tích thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng α đi qua A và vuông góc với CD là?

Xem đáp án

Chọn C

Cho hai mặt phẳng vuông góc (P) và (Q) có giao tuyến debta. Lấy A, B cùng thuộc denta và lấy C trên (P), D trên (Q) sao cho AC vuông góc AB, BD vuông góc AB (ảnh 2)

Ta có:

Cho hai mặt phẳng vuông góc (P) và (Q) có giao tuyến debta. Lấy A, B cùng thuộc denta và lấy C trên (P), D trên (Q) sao cho AC vuông góc AB, BD vuông góc AB (ảnh 3)

Gọi H là trung điểm BC, ta có Cho hai mặt phẳng vuông góc (P) và (Q) có giao tuyến debta. Lấy A, B cùng thuộc denta và lấy C trên (P), D trên (Q) sao cho AC vuông góc AB, BD vuông góc AB (ảnh 4)

Trong mặt phẳng (BCD), kẻ Cho hai mặt phẳng vuông góc (P) và (Q) có giao tuyến debta. Lấy A, B cùng thuộc denta và lấy C trên (P), D trên (Q) sao cho AC vuông góc AB, BD vuông góc AB (ảnh 5) thì ta có Cho hai mặt phẳng vuông góc (P) và (Q) có giao tuyến debta. Lấy A, B cùng thuộc denta và lấy C trên (P), D trên (Q) sao cho AC vuông góc AB, BD vuông góc AB (ảnh 6)

Khi đó mặt phẳng α cắt tứ diện ABCD theo thiết diện là tam giác AHI

Mặt khác tam giác ABC vuông cân tại A nên Cho hai mặt phẳng vuông góc (P) và (Q) có giao tuyến debta. Lấy A, B cùng thuộc denta và lấy C trên (P), D trên (Q) sao cho AC vuông góc AB, BD vuông góc AB (ảnh 7)

Trong tam giác vuông BCD, kẻ đường cao BK thì Cho hai mặt phẳng vuông góc (P) và (Q) có giao tuyến debta. Lấy A, B cùng thuộc denta và lấy C trên (P), D trên (Q) sao cho AC vuông góc AB, BD vuông góc AB (ảnh 8)

Vậy: thiết diện cần tìm là tam giác AHI vuông tại I và có diện tích Cho hai mặt phẳng vuông góc (P) và (Q) có giao tuyến debta. Lấy A, B cùng thuộc denta và lấy C trên (P), D trên (Q) sao cho AC vuông góc AB, BD vuông góc AB (ảnh 9)


Câu 4:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A, với AB = c, AC = b, cạnh bên AA' = h. Mặt phẳng (P) đi qua A' và vuông góc với B'C. Thiết diện của lăng trụ cắt bởi mặt phẳng (P) có hình:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A, với AB = c, AC = b, cạnh bên AA' = h. Mặt phẳng (P) đi qua A' và vuông góc với B'C. (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn A

Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A' và vuông góc với BC.

Từ A' ta dựng A'K'B'C', Vì ABCBCC'B' nên A'K'B'C'A'K'(BCC'B')A'K'BC' (1) .

Mặt khác trong mặt phẳng (BCC'B) dựng K'xB'C và cắt B'B tại 1 điểm N (2) (điểm gì đề chưa có cho nên cho tạm điểm N).

Từ (1) và (2) ta có :

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A, với AB = c, AC = b, cạnh bên AA' = h. Mặt phẳng (P) đi qua A' và vuông góc với B'C. (ảnh 2)

Câu 5:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC'. Thiết diện là hình gì?

Xem đáp án

Chọn B

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC'. Thiết diện là hình gì? (ảnh 1)

Ta có AC là hình chiếu của AC' lên (ABCD) Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC'. Thiết diện là hình gì? (ảnh 2) nên Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC'. Thiết diện là hình gì? (ảnh 3)

Ta có Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC'. Thiết diện là hình gì? (ảnh 4)

Lại có Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC'. Thiết diện là hình gì? (ảnh 5) suy ra Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC'. Thiết diện là hình gì? (ảnh 6)

Từ (1) và (2) suy ra Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC'. Thiết diện là hình gì? (ảnh 7)

Mặt phẳng trung trực AC' là mặt phẳng α đi qua trung điểm I của AC' Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC'. Thiết diện là hình gì? (ảnh 8)

Từ (3) và (4) suy ra Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC'. Thiết diện là hình gì? (ảnh 9)

Do đó

Qua I dựng MQ // BD 

Dựng

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC'. Thiết diện là hình gì? (ảnh 10)

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Cắt hình lập phương bởi mặt phẳng trung trực của AC'. Thiết diện là hình gì? (ảnh 11)

Suy ra thiết diện là lục giác đều.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận