ĐGNL ĐHQG HN - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Thì hiện tại đơn

  • 18684 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer to fill in the blank.

He   _________German so well because he ________from Germany.

Xem đáp án

Câu diễn tả một sự việc thực tế, không có ý nhấn mạnh vào sự tiếp diễn của hành động nên ta cần sử dụng thì hiện tại đơn.

Chủ ngữ “he” là số ít

Động từ “speak”  và “come” phải chia ở dạng số ít

=>He speaks German so well because he comes from Germany.

Tạm dịch: Anh ấy nói tiếng Đức rất tốt bởi vì anh ấy từ Đức đến.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

My sister   ________as a nurse for a big hospital.   

Xem đáp án

- Dùng thì hiện tại đơn để nói về một thực tế ở hiện tại: ai đó hiện tại làm nghề gì

- Chủ ngữ “my sister” là số ít =>chia động từ số ít

Cấu trúc: S + V(s,es)

=>My sister works as a nurse for a big hospital.

Tạm dịch: Chị tôi làm y tá cho một bệnh viện lớn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

We usually _________books, _________to music or _______TV.

Xem đáp án

- Dùng thì hiện tại đơn với trạng từ “usually” (thường thường) để diễn tả những hành động thường làm ở hiện tại.

- Chủ ngữ “we” là số nhiều =>các động từ giữ nguyên không chia

=>We usually read books, listen to music or watch TV.

Tạm dịch: Chúng tôi thường đọc sách, nghe nhạc hoặc xem TV.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three _____ a week.A. time

Xem đáp án

Sau three (3) là danh từ đếm được số nhiều =>3 times (3 lần), chú ý nếu time có nghĩa thời gian thì không đếm được và không thêm –s

=>My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three times a week.

Tạm dịch: Chị tôi rất thích bơi, và chị ấy đi bơi ba lần một tuần.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

My parents normally __________ breakfast at 7:00 a.m.

Xem đáp án

Ta thấy trạng từ normally là một dấu hiệu của thì hiện tại đơn nên đáp án C và D loại vì đây là 2 cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn.

Chủ ngữ my parents là ngôi 3 số nhiều nên động từ eat giữ nguyên không chia.

=>My parents normally eat breakfast at 7:00 a.m.

Tạm dịch: Bố mẹ tôi thường ăn sáng lúc 7 giờ sáng.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Câu điều kiện

( 13.8 K lượt thi )

Tìm lỗi sai trong câu

( 8.6 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 0.9 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 845 lượt thi )

4.5

Đánh giá trung bình

70%

30%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khải Phan

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Linh

1 năm trước

Đặng Châu Anh

k

1 năm trước

khảiu vu xuan

rất hay

1 năm trước

Hong Hoa

1 năm trước

nguyễn ánh ngọc khanh

1 năm trước

nguyen dinh viet

hay
P

1 năm trước

Phạm hà an

Trương trình học rất hay , thú vị
V

1 năm trước

Vu Thanh

P

7 tháng trước

PHONG THU

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Thùy Linh
14:33 - 17/04/2022

rất hay

Bột cutii<3
19:06 - 20/04/2022

hay đóa

Bột cutii<3
19:09 - 20/04/2022

hehe

Thanh Tùng
21:45 - 25/04/2022

có ai bt làm câu 5 ko

Dương Lê Bảo Thy
10:04 - 11/05/2022

5.A nha bạn

Mun
21:27 - 10/05/2022

Hay

Hà Trương
11:16 - 13/05/2022

bài tập đi ăn cắp trang khác

Thanh Hải
22:27 - 18/05/2022

....