Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 Hình học 11 có đáp án

  • 2360 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho các đoạn thẳng và đường thẳng không song song hoặc không trùng với phương chiếu. trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Giả sử có ba đường thẳng a, b, c trong đó a//b, và c//a. câu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận