Trắc nghiệm Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng có đáp án (Nhận biết)

  • 112 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?

Xem đáp án

 A sai. Trong trường hợp 3 điểm phân biệt thẳng hàng thì sẽ có vô số mặt phẳng chứa 3 điểm thẳng hàng đã cho.

 B sai. Trong trường hợp điểm thuộc đường thẳng đã cho, khi đó ta chỉ có 1 đường thẳng, có vô số mặt phẳng đi qua đường thẳng đó.

 D sai. Trong trường hợp 4 điểm phân biệt thẳng hàng thì có vô số mặt phẳng đi qua 4 điểm đó hoặc trong trường hợp 4 điểm mặt phẳng không đồng phẳng thì sẽ tạo không tạo được mặt phẳng nào đi qua cả 4 điểm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Hình biểu diễn của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau, không thể là hai đường thẳng song song.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Hình nào sau đây vẽ đúng quy tắc?

Xem đáp án

Quy tắc: phần nhìn thấy vẽ nét liền, phần không nhìn thấy vẽ nét đứt

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận