Trắc nghiệm Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian (Nhận biết)

  • 2306 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Qua phép chiếu song song, tính chất nào của hai đường thẳng không được bảo toàn? 

Xem đáp án

Qua phép chiếu song song, tính chất chéo nhau không được bảo toàn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho tam giác ABC ở trong mp(α) và phương l. Biết hình chiếu (theo phương l) của tam giác ABC lên mp(P) không song song (α) là một đoạn thẳng nằm trên giao tuyến. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Khi phương chiếu l thỏa mãn (α) // l hoặc (α)⊃ l thì các đoạn thẳng AB, BC, CA có hình chiếu lên (P) nằm trên giao tuyến của (α) và (P).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng:

Xem đáp án

Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho điểm M (α) và phương l không song song với (α). Hình chiếu của M lên (α) qua phép chiếu song song theo phương l là: 

Xem đáp án

Hình chiếu của một điểm nằm trên mặt phẳng qua phép chiếu song song lên mặt phẳng đó là chính điểm đó.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Hình chiếu của một đường thẳng qua phép chiếu song song theo phương song song với đường thẳng đó trên mặt phẳng chiếu là: 

Xem đáp án

Hình chiếu của đường thẳng qua phép chiếu song song theo phương song song với đường thẳng đó trên mặt phẳng chiếu là một điểm. Điểm đó là giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận