Trắc nghiệm Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn có đáp án (Nhận biết)

  • 243 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho phương trình 3x - 2y = 5. Tập nghiệm của phương trình là

Xem đáp án


Câu 2:

Hệ phương trình 2x+3y=4x+y=2

Xem đáp án


Câu 4:

Hệ phương trình mx+y=m+1xmy=2017 có nghiệm khi: 

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận