Trắc nghiệm Bất đẳng thức có đáp án (Thông hiểu)

  • 301 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho hàm số f(x)=1x2. Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

 


Câu 5:

Cho a > b > 0. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem đáp án

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận