Trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án (Nhận biết)

  • 372 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trên đường tròn cung có số đo 1rad là?

Xem đáp án

Đáp án D

Cung có độ dài bằng bán kính (nửa đường kính) thì có số đó bằng 1 rad


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

πrad tương ứng với 180°


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có πrad tương ứng với 180°

Suy ra 1rad tương ứng với x°

Vậy x=180°π


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về “đường tròn định hướng”?

Xem đáp án

Đáp án D

Đường tròn định hướng là đường tròn trên đó ta đã chọn một chiều chuyển động

gọi là chiều dương và chiều ngược lại được gọi là chiều âm là một đường tròn định hướng


Câu 5:

Nếu một cung tròn có số đo là a° thì số đo radian của nó là:

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụng công thức α=a.π180 với α tính bằng radian, a tính bằng độ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận