Trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

  • 387 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Góc có số đo 108° đổi radian là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: α=108.π180=3π5


Câu 2:

Góc có số đo π9 đổi sang độ là:

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụng công thức đổi rad sang độ n=α.180π ta có: n=π9.180π=200


Câu 3:

Một đường tròn có bán kính R=10πcm. Tìm độ dài của cung π2 trên đường tròn

Xem đáp án

Đáp án B

Độ dài cung π2rad trên đường tròn được tính bằng công thức: l=αR=π2.10π=5cm


Câu 4:

Một đường tròn có bán kính R = 10 cm. Độ dài cung 40° trên đường tròn gần bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có α=nπ180=40π180=2π9(rad)

Độ dài của cung 2π9 trên đường tròn bán kính R = 10cm là: l=2π9.107cm


Câu 5:

Cho đường tròn có bán kính 6 cm. Tìm số đo (rad) của cung có độ dài là 3 cm:

Xem đáp án

Đáp án A

Theo công thức tính độ dài cung tròn ta có: l=Rα nên α=lR=36=0,5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận