Trắc nghiệm Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng có đáp án (Thông hiểu)

  • 2405 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các hình chóp, hình chóp có ít cạnh nhất có số cạnh là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hình tứ diện là hình chóp có số cạnh ít nhất.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

Xem đáp án

Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có thể trùng nhau. Khi đó, chúng có vô số đường thẳng chung ⇒ B sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Hai mặt phẳng phân biệt không song song với nhau thì chúng có duy nhất một giao tuyến.

A sai. Nếu (P) và (Q) trùng nhau thì 2 mặt phẳng có vô số điểm chung.

Khi đó, chưa đủ điều kiện để kết luận A, B, C thẳng hàng.

B sai. Có vô số đường thẳng đi qua A khi đó B, C chưa chắc đã thuộc giao tuyến của (P) và (Q) 

C sai. Hai mặt phẳng (P) và (Q) phân biệt giao nhau tại 1 giao tuyến duy nhất, nếu 3 điểm A, B, C là 3 điểm chung của 2 mặt phẳng thì A, B, C cùng thuộc giao tuyến.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD(AB||CD). Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD(AB||CD). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận