Trắc nghiệm Đề kiểm tra chương 1: vecto có đáp án

  • 1527 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tứ giác ABCD. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ - không có điểm đầu và cuối là các đỉnh của tứ giác?

Xem đáp án

Xét các vectơ có điểm A là điểm đầu thì có các vectơ thỏa mãn bài toán là AB, AC, AD nên có 3 vectơ.

Tương tự cho các điểm còn lại B;  C;  D

Có tất cả:  3+ 3+ 3+ 3 =12 vecto thỏa mãn.

 Chọn D.


Câu 3:

Cho hình vuông ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Vì ABCD là hình vuông nên AB = BC AB=BC.

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận